رفتن به محتوای اصلی
x

معاون اجرایی پارک

کورش خسروی

دکتر خسروی

مدرک تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سمت: معاون فنی پارک علم و فناوری

تلفن: 37923023 - 32123422 - 031

پست الکترونیکی:  kkhosravi@ictt.ir