رفتن به محتوای اصلی
x

🍃بازدید نمایندگان دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت از مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارزيابان محترم وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر رضا محمدی مدیرمحترم توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و جناب آقای دکتر اشرفی مدیرمحترم توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز شنبه 12 شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور بهم رساندند.
 پس از برگزاري جلسه مشترك با معاون تحقیقات و فناوری، مدیر توسعه فناوری سلامت, رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی و کارشناسان مجموعه، ارزیابان محترم ضمن بازدید از مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی، مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پارک علم و فناوری و کلین روم،  فعالیت واحدهاي فناور مستقر در مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت را ارزیابی کردند و محصولات توليد شده  توسط واحدهاي فناور، پروژه‌هاي فناوري، قراردادهای استقرار فناوران، رویالتی، مجوزهاي اخذ شده جهت محصولات، لیست بیمه شرکت ها مورد بررسي قرار گرفت و جهت سرعت بخشیدن به برنامه های توسعه فناوری،
تبادلات تجربه ارزشمندی بین مدیران توسعه فناوری دانشگاه های ذکر شده  صورت پذیرفت.